Vi har en Facebook-grupp för föreningen, där medlemmar kan kommunicera med varandra. Gruppen hanteras inte av styrelsen. Gruppens namn är Brf Grängen. Du som vill gå med skickar en förfrågan om tillträde till gruppen.

Did this answer your question?