Fastighetsbeteckningarna på våra hus är Rossvalen 2, Amungen 2, Korslången 2 och Grängen 3. Se nedan vilken fastighetsbeteckning som hör till respektive adress. Rossvalen 2 Siljansvägen 61-73 Amungen 2 Siljansvägen 47-53 Siljansvägen 55-57 Åmänningevägen 18-20 Korslången 2 Årstavägen 85-101 Åmänningevägen 10-16 Siljansvägen 60-62 Grängen 3 Årstavägen 103-117

Did this answer your question?