Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet (se Stadgarna § 31, under menyn Föreningen). Föreningen svarar för t ex trapphus, fasader och yttertak. Viss del av årsavgiften sätts av för framtida underhåll av gemensamma delar - s k yttre underhåll.

Did this answer your question?