Föreningens löpande fastighetsskötsel och underhåll sköts av Fastighetsägarna. 
Vår fastighetsskötare heter Magnus Ehrlund.
Felanmälan måndag – torsdag 07.00 – 16.00 & fredag 07.00 – 15.00  görs på telefon 08-617 76 00.

Det går även att felanmäla via e-post kundservice@fastighetsagarna.se

Vid akuta fel på andra tider än ovan görs felanmälan på 08-657 64 50.

Rondering av våra fastigheter utförs måndagar (Siljansvägen samt Åmänningevägen 18-20) och torsdagar (Åmänningevägen 10-16 samt Årstavägen).

Var och en kan även ta hjälp av Fastighetsägarna för saker i lägenheten som ligger under eget ansvar mot en kostnad som debiteras medlemmen direkt. Om du är osäker på kostnaden, begär ett kostnadsförslag så att du vet vad priset hamnar på innan åtgärd.

Informera gärna även styrelsen om du kontaktat fastighetsskötaren i någon fråga, till exempel genom ett mail (info@grangen.se) alternativt en lapp i brevlådan till föreningsexpeditionen (Siljansvägen 56).

Vänd dig till styrelsen om du behöver köpa extra nycklar till portar eller nyttja bastun. Övrig administration av lokaler samt kölistor till parkering hanteras av HSB.