Föreningens löpande fastighetsskötsel och underhåll sköts från den 1 juni 2021 av Storholmen.
Våra fastighetsskötare heter Pierre och Jonas.

Felanmälan görs vardagar 07-21 på telefon 08-520 252 00, eller via mail på info@storholmen.se eller via formulär på www.storholmendirekt.se

Vid akuta fel på andra tider än ovan görs felanmälan på telefon 08 – 18 70 00 och utförs av Dygnet Runt Jour.

Var och en kan även ta hjälp av Fixit! (som nås via kontaktuppgifter ovan) för insatser i lägenheten som ligger under eget ansvar mot en kostnad som debiteras medlemmen direkt. Om du är osäker på kostnaden, begär ett kostnadsförslag så att du vet vad priset hamnar på innan åtgärd.

Det är även till Storholmen enligt kontaktuppgifter ovan som du vänder dig till om du behöver köpa extra nycklar till porten, eller för frågor gällande kölistor till parkering.

Vid behov av ny bricka för bokning av tvättstugor och gästrum, eller för ansökan om möjlighet att nyttja bastun, är det till Styrelsen ni vänder er.