Föreningens löpande fastighetsskötsel och underhåll sköts av Fastighetsägarna.
Vår fastighetsskötare heter Magnus Ehrlund.

Felanmälan görs dock via Storholmen, vardagar 07-21 på telefon 0771 -786746, eller via mail på info@storholmen.se eller via formulär på www.storholmendirekt.se

Vid akuta fel på andra tider än ovan görs felanmälan på 08-657 64 50 som då av Securitas.

Rondering av våra fastigheter utförs måndagar (Siljansvägen samt Åmänningevägen 18-20) och torsdagar (Åmänningevägen 10-16 samt Årstavägen).

Var och en kan även ta hjälp av både Fastighetsägarna och Fixit! för saker i lägenheten som ligger under eget ansvar mot en kostnad som debiteras medlemmen direkt. Om du är osäker på kostnaden, begär ett kostnadsförslag så att du vet vad priset hamnar på innan åtgärd.

Det är även till Storholmen enligt kontaktuppgifter ovan som du vänder dig till om du behöver köpa extra nycklar till porten, eller för frågor gällande kölistor till parkering.

Vid behov av ny bricka för bokning av tvättstugor och gästrum, eller för ansökan om möjlighet att nyttja bastun, är det till Styrelsen ni vänder er.