Det är HSB som tar hand om förvaltningen av föreningen, vilket innefattar de administrativa frågorna som tex försäljning, panter, avgifter, hyror, parkeringsplatser och liknande.

Kund- och medlemsservice nås på telefon 010 – 442 11 00 eller via webben www.hsb.se/stockholm.

Mån-ons: 08.00-16.30
Torsdag: 08.00-18.00
Fredag: 08.00-16.30

Postadress:
HSB Stockholm
112 84 Stockholm