Stockholm Exergi utför tester på fjärrvärmenätet den 6 februari.Testerna förväntas pågå från kl 08:00 till ca 12:00.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott