Måndagen den 13 maj klockan 19.00 kommer årsstämman att hållas i Grängerian. 

Du kan påverka!
Inför årsstämman har du som medlem möjlighet att inkomma med förslag på förändringar eller åtgärder inom föreningen, så kallade motioner. Vi hoppas att du tar den möjligheten om det är något som du har tänkt på. Mall och instruktion finns i länkar nedan.
Motioner behöver vara styrelsen tillhanda senast den sista februari, enligt  våra stadgar.

Mall för motion

OBS! Om mallen inte öppnas kan du högerklicka och spara ner den istället.

Instruktion för motion

Mejla din motion till info@grangen.se eller lägg den i vårt brevinkast på expeditionen, Siljansvägen 56.

Hälsningar Styrelsen