För de flesta som bor i vår förening så innebär parkering av bilen att stå på gatan. Det är datumparkering i hela området, så var uppmärksam på vilken dag i veckan det är städdag på respektive gata. Vänligen respektera städdagarna! I synnerhet på vintern då snöröjningen annars blir lidande till allas vårt förtret.

Parkering på gatorna är avgiftsbelagd, så var uppmärksam på skyltningen för detta för att undvika p-böter.
P-avgift ska betalas vardagar 07-19, lördagar 11-17. Söndagar är avgiftsfria.

Vår förening har även ett antal parkeringsplatser utspridda kring Grängen. Totalt finns 85 platser, vilket tyvärr är för lite eftersom det är lång kö för att få hyra en plats.

Kölistan för uthyrning av föreningens parkeringsplatser samt aviseringsfrågor och uppsägning hanteras av Storholmen, se kontaktuppgifter på anslagstavlan i porten eller under rubriken Förvaltning i menyn Ditt boende.

På denna länk finns en karta över parkeringsplatserna.