BRF Grängens valberedning är till för att förse styrelsen med kompetens och vi är alltid intresserade av att hitta engagerade kandidater till styrelsen. Vi eftersträvar att styrelsen ska representera de som bor i föreningen när det gäller kön, ålder, familjesituation, hur länge man bott i Grängen och så vidare; alla är välkomna att kandidera. Dessutom ska valberedningen föreslå ersättningsnivåer för dessa förtroendeposter samt kontinuerligt följa upp hur styrelsearbetet går.

Valberedningen försöker innan årsstämman (som hålls på våren varje år) hitta kandidater till styrelsen. Kandidaterna presenteras på årsstämman för att väljas in till styrelsen av föreningens medlemmar.

Även om valberedningen inte har lika många eller omfattande uppgifter så är det en lika viktig funktion som styrelsen. Om du vill göra oss sällskap och kandidera till valberedningen så går det till på liknande sätt som att kandidera till styrelsen – hör av dig till oss i så fall!

Ta chansen att påverka din boendesituation och skydda din investering genom att investera lite av din tid – kandidera till styrelsen eller valberedningen!

Om du är intresserad av att kandidera eller har frågor, kontakta valberedningen, de nås per mail på valberedning@grangen.se och här nedanför ser du vilka som ingår.

Sammankallande

Carin Lindgren 

tfn 072/587 52 80

Brigitte Furch 

tfn 073/672 56 77