På den här sidan sammanfattas fakta om Brf Grängen och de fastigheter som ingår i föreningen. Sidan är till för dig som är mäklare eller du som funderar på att köpa en bostad i föreningen.

Byggår och större renoveringar.
Föreningen har påbörjat ett projekt med att byta ut fönstren i våra lägenheter. Projektering och upphandling är initierat. Arbetet kommer att komma igång tidigt 2019.

Fastigheterna i Brf Grängen uppfördes 1947-1948.

1984–1985 Omfattande ombyggnad med bland annat byte av samtliga avloppsstammar, varm- och kallvattenledningar samt elkablar.
2004–2005 Renovering av fasader då även trapphus målades om och fönsterbleck målades.
2014 Byte av balkongplåtar på hälften av balkongerna.
2015 Renovering av tappvarmvatten- och värmesystem, byte av stamventiler i källare samt ballofixer och termostater i lägenheter.
2016 Renovering av 17 balkonger på Årstavägen 93 – 101.
2018 Renovering av lekplatsen på innergården av Siljansvägen 47-55

Boarea
I föreningen finns främst lägenheter med två respektive tre rum och kök. Boarean för lägenheter är generellt baserad på mätningar som genomfördes i samband med uppförandet av fastigheterna.

Ekonomi och lån
För information om föreningens ekonomi och lån hänvisar vi till årsredovisningen.

Avgifter
Årsavgiften styrs av vilket andelstal respektive lägenhet har. Avgift för en lägenhet framgår av den mäklarbild som kan begäras från HSB. Den senaste avgiftsändringen var den 1 januari 2019 (höjning med 2 %). Inga övriga avgiftsändringar är för närvarande planerade. Höjningen är införd för att hantera kostnader för fönsterbytet.

I månadsavgiften ingår värme, vatten och bredband 100 Mbit/s samt IP-telefoni, (samtalsavgifter tillkommer).

Parkeringsplatser
Det finns 85 st parkeringsplatser som samtliga är uthyrda. För att stå i kö vänder sig medlemmar till HSB Stockholm. Beräknad kötid för närvarande är 1,5-2 år.

Lägenheter och lokaler
Det finns 238 st lägenheter i föreningen. Det finns även ett antal lokaler som hyrs ut till medlemmar.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har två tvättstugor. Den stora ligger under Coop och den lilla ligger på Siljansvägen 54. Utöver detta finns bastu, hobbyrum, ett gästrum som fungerar som övernattningslägenhet samt en stor och en liten föreningslokal.

Kabel-TV och bredband
Föreningen har avtal med Com Hem om kabel-TV. Analogt basutbud ingår i månadsavgiften.

Föreningen har avtal med Telenor (ursprungligen Bredbandsbolaget) om bredband. I månadsavgiften ingår Bredband 100 Mbit/s samt ip-telefoni (samtalsavgifter tillkommer).

Trappstädning
Trappstädning sköts av HSB Städ som städar trapphusen varje vecka.

Avfallshantering
Kärl för källsortering finns vid Siljansvägen 73, övriga brännbara sopor slängs vid utplacerade kärl på föreningens område. Föreningen har infört frivillig matavfallssortering. Läs mer om Matavfall.

Container för grovsopor finns tillgängligt i anslutning till föreningens städdagar. Vid övrig tid hänvisas medlemmar till Östberga ÅVC.

Förvaltare
Föreningen anlitar HSB Stockholm för förvaltning. Kontaktuppgifter finns på sidan Förvaltning.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift utgår med 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen.

Pantsättning
Vid pantsättning av lägenheten utgår en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet och betalas av pantsättaren.

Information om bostadsrättshavare
Uppgift om vilka personer som står som innehavare av en bostadsrätt besvaras av HSB Stockholms Kund- och medlemsservice.

Inre reparationsfond
Den inre fonden har avvecklats.

Medlemskap
Medlemsansökningar hanteras via HSB Portalen. Mäklare som inte har tillgång till detta verktyg uppmanas att kontakta HSB Stockholm. Brf Grängen är en HSB förening därför krävs det att köparen blir medlem i HSB Stockholm för att godkännas som medlem i föreningen. Inga juridiska personer accepteras som medlemmar. För mer info se www.hsb.se/stockholm.

Övrigt
Läs mer på webbplatsen: