Information på denna sida uppdaterades/kontrollerades : 2023-10-16.

På den här sidan sammanfattas fakta om Brf Grängen och de fastigheter som ingår i föreningen. Sidan är till för dig som är mäklare eller dig som funderar på att köpa en bostad i föreningen.

Pågående och kommande projekt.

  • Undersökning och fortsatt utredning angående renovering av vissa balkongplattor. 
  • Fortsatt byte av avloppsstammar i källargångar.
  • Renovering av 2 skorstenar.
  • Borttagning av lös betong på vissa balkonger.
  • Undersökning av pelare under huskropp vid Coop.

Byggår och större renoveringar.

Fastigheterna i Brf Grängen uppfördes 1947-1948.
1984–1985 Omfattande ombyggnad med bland annat byte av samtliga avloppsstammar, varm- och kallvattenledningar samt el stammar.
2004–2005 Renovering och tilläggsisolering av fasader då även trapphus målades om och fönsterbleck målades.
2014 Byte av balkongplåtar på hälften av balkongerna.
2015 Renovering av tappvarmvatten- och värmesystem, byte av stamventiler i källare samt ballofixer och termostater i lägenheter.
2016 Renovering av 17 balkonger på Årstavägen 93-101.
2018 Renovering av lekplatsen på innergården av Siljansvägen 47-57, samt dränering av halva fastigheten för Siljansvägen 47-53
2020 Två stora källarlokaler byggdes om till fyra nya lägenheter, på Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20.
2020 Dränering av huskroppar; Åmänningevägen 18-20, Siljansvägen 43-45 och Siljansvägen 55-57.
2019-2021 Samtliga fönster och balkongdörrar byttes ut i hela föreningen
2022 Renovering/relining av avloppsstammar i golven under bastu, gästrum, expeditioner, Lilla tvättstugan, fram till Åmänningevägen 10 och inkluderade samtliga dagvattenrör i dessa hus.
2023 Spolning av avloppsstammar.

Boarea
I föreningen finns främst lägenheter med två respektive tre rum och kök, men även ett antal ettor och ett fåtal större. Boarean för lägenheter är generellt baserad på mätningar som genomfördes i samband med uppförandet av fastigheterna. Andelstalen uppdaterades i samband med att 4 nya lägenheter tillkom 2020.

Ekonomi och lån
För information om föreningens ekonomi och lån hänvisar vi till vår senaste årsredovisning.

Avgifter
Årsavgiften styrs av vilket andelstal respektive lägenhet har. Avgift för en lägenhet framgår av den mäklarbild som kan begäras från vår förvaltare. Avgiften höjdes med 11 % 1 januari 2023.  
I månadsavgiften ingår värme, vatten och bredband (upp till 1000/1000 Mbit).

Parkeringsplatser
Det finns 85 st parkeringsplatser som samtliga är uthyrda. För att stå i kö vänder sig medlemmar till vår förvaltare. Beräknad kötid är för närvarande omkring 2 år.

Lägenheter och lokaler
Det finns 242 lägenheter i föreningen. (4 tillkom i samband med ombyggnaden 2020.) Det finns även ett antal extra förråd i olika storlek runt om i föreningen som hyrs ut till medlemmar som behöver plats för extra förvaring.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har 2 tvättstugor. Den stora ligger under Coop och den lilla ligger på Siljansvägen 54. Utöver detta finns bastu, hobbyrum, en övernattningslägenhet samt både en stor och en liten föreningslokal som medlemmarna kan hyra och nyttja. Läs mer under menyn Lokaler.

Kabel-TV och bredband
Föreningen har avtal med Tele2 (f d ComHem) om kabel-TV. Ett digitalt basutbud ingår i månadsavgiften.
Föreningen har avtal med Stockholms Stadsnät om bredband. I månadsavgiften ingår Bredband (upp till 1000/1000 Mbit).

Städning av gemensamma ytor
Städning av trapphus och andra gemensamma ytor sköts av SMART Trappstädning.

Avfallshantering
Kärl för källsortering finns strax bortom Siljansvägen 73, övriga hushållssopor slängs i utplacerade kärl på föreningens område. Föreningen har även matavfallssortering, läs mer under Ditt boende/Matavfall.

Container för grovsopor finns tillgängligt i anslutning till föreningens städdagar (2 gånger/år). Vid övrig tid hänvisas medlemmar till Östberga ÅVC.

Förvaltare
Föreningen anlitar Storholmen/DWOQ för förvaltning. Kontaktuppgifter finns under Ditt boende/Förvaltning.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift utgår med 3,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen. Detta gäller oavsett i vilken form överlåtelsen skedde.

Pantsättning
Vid pantsättning av lägenheten utgår en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet och betalas av pantsättaren.

Information om bostadsrättshavare
Uppgift om vilka personer som står som innehavare av en bostadsrätt besvaras av vår förvaltare Storholmen.

Inre reparationsfond
Den inre fonden har avvecklats.

Medlemskap
Medlemsansökningar hanteras via Storholmen/DWOQ.
Brf Grängen är en HSB förening och därför krävs det att köparen blir medlem i HSB Stockholm för att godkännas som medlem i föreningen. Inga juridiska personer accepteras som medlemmar. För mer info om medlemskap i HSB, se www.hsb.se/stockholm.

Övrigt
Läs mer på webbplatsen: