Information på denna sida uppdaterades/kontrollerades : 2020-01-26.

På den här sidan sammanfattas fakta om Brf Grängen och de fastigheter som ingår i föreningen. Sidan är till för dig som är mäklare eller du som funderar på att köpa en bostad i föreningen.

Pågående projekt.
Föreningen har påbörjat ett projekt med att byta ut fönstren i våra lägenheter. Bytet av fönster startade i september 2019 och beräknas hålla på till februari 2021. Mer detaljerad information om bytet finns på en egen sida.

Det pågår även ett arbete att bygga om två större källarlokaler på Siljansvägen 55 och Åmänningevägen 20 till totalt fyra nya lägenheter, på 33-35 kvm. Beräknad inflyttning omkring mars 2020.

Byggår och större renoveringar.

Fastigheterna i Brf Grängen uppfördes 1947-1948.

1984–1985 Omfattande ombyggnad med bland annat byte av samtliga avloppsstammar, varm- och kallvattenledningar samt elstammar.
2004–2005 Renovering av fasader då även trapphus målades om och fönsterbleck målades.
2014 Byte av balkongplåtar på hälften av balkongerna.
2015 Renovering av tappvarmvatten- och värmesystem, byte av stamventiler i källare samt ballofixer och termostater i lägenheter.
2016 Renovering av 17 balkonger på Årstavägen 93 – 101.
2018 Renovering av lekplatsen på innergården av Siljansvägen 47-57, samt dränering av halva fastigheten för Siljansvägen 47-53

Boarea
I föreningen finns främst lägenheter med två respektive tre rum och kök. Boarean för lägenheter är generellt baserad på mätningar som genomfördes i samband med uppförandet av fastigheterna.

Ekonomi och lån
För information om föreningens ekonomi och lån hänvisar vi till årsredovisningen.

Avgifter
Årsavgiften styrs av vilket andelstal respektive lägenhet har. Avgift för en lägenhet framgår av den mäklarbild som kan begäras från HSB. Den senaste avgiftsändringen var den 1 januari 2020 (höjning med 3 %). Inga övriga avgiftsändringar är för närvarande planerade. Höjningen är införd för att hantera kostnader för fönsterbytet, samt på sikt även en ökad tomträttsavgäld. (Nuvarande tomträtt gäller till och med 2026.)

I månadsavgiften ingår värme, vatten och bredband 100 Mbit/s samt IP-telefoni, (samtalsavgifter tillkommer).

Parkeringsplatser
Det finns 85 st parkeringsplatser som samtliga är uthyrda. För att stå i kö vänder sig medlemmar till vår förvaltare Storholmen. Beräknad kötid är för närvarande omkring 2 år.

Lägenheter och lokaler
Det finns 238 st lägenheter i föreningen. (242 när ombyggnaden är färdig.) Det finns även ett antal extra förråd i olika storlek runt om i föreningen som hyrs ut till medlemmar som behöver plats för extra förvaring.

Gemensamma utrymmen
Föreningen har två tvättstugor. Den stora ligger under Coop och den lilla ligger på Siljansvägen 54. Utöver detta finns bastu, hobbyrum, en övernattningslägenhet samt både en stor och en liten föreningslokal.

Kabel-TV och bredband
Föreningen har avtal med ComHem om kabel-TV. Analogt basutbud ingår i månadsavgiften.

Föreningen har avtal med Telenor (ursprungligen Bredbandsbolaget) om bredband. I månadsavgiften ingår Bredband 100 Mbit/s samt ip-telefoni (samtalsavgifter tillkommer).

Trappstädning
Trappstädning sköts av HSB Städ som städar trapphusen varje vecka.

Avfallshantering
Kärl för källsortering finns strax bortom Siljansvägen 73, övriga hushållssopor slängs i utplacerade kärl på föreningens område. Föreningen har infört frivillig matavfallssortering. Läs mer om Matavfall.

Container för grovsopor finns tillgängligt i anslutning till föreningens städdagar. Vid övrig tid hänvisas medlemmar till Östberga ÅVC.

Förvaltare
Föreningen anlitar Storholmen för förvaltning. Kontaktuppgifter finns på sidan Förvaltning.

Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift utgår med 2,5 % av prisbasbeloppet och betalas av köparen.

Pantsättning
Vid pantsättning av lägenheten utgår en pantsättningsavgift om 1 % av prisbasbeloppet och betalas av pantsättaren.

Information om bostadsrättshavare
Uppgift om vilka personer som står som innehavare av en bostadsrätt besvaras av Storholmen.

Inre reparationsfond
Den inre fonden har avvecklats.

Medlemskap
Medlemsansökningar hanteras via Storholmen.
Brf Grängen är en HSB förening därför krävs det att köparen blir medlem i HSB Stockholm för att godkännas som medlem i föreningen. Inga juridiska personer accepteras som medlemmar. För mer info om medlemskap i HSB, se www.hsb.se/stockholm.

Övrigt
Läs mer på webbplatsen: