På denna har vi samlat information om vanliga frågor.

Sidan kommer ständigt att uppdateras med nya ämnen.

Läs listan från A till Ö, eller använd sökrutan för att finna ett specifikt ämne.

[search_faqs]

Andrahandsuthyrning

Information om andrahandsuthyrning och vilka regler som gäller, samt även en ansökningsblankett, finns att hitta under menyn ”Ditt boende”.

 

Anslagstavlor

I varje port finns en anslagstavla till för att sprida information från styrelse, husvärdar och andra till våra medlemmar.

Tavlorna är inte avsedda för reklam och det är därför fritt fram att plocka ner information som inte anses tillhöra föreningen, tex pizzalappar eller reklam för mäklare.

Antal lägenheter

Föreningen har totalt 242 lägenheter, inräknat de fyra nya lägenheter som byggts om under våren 2020.

Avgifter

Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, t ex räntor, amorteringar, förvaltning, fastighetsförsäkring, elförbrukning i gemensamma utrymmen, vatten och sophämtning m m. 

I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV (ComHem) och bredbandsanslutning (100/100 via Telenor).
För mer information kring kabel-TV och Bredband, se vidare under respektive punkt här på FAQ.

Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter lägenhetens insatser. Årsavgiften skall betalas månadsvis i förskott.

Avgiftshöjning

Om inget annat sägs gäller eventuella avgiftshöjningar alltid från 1 januari.
Höjningarna behandlas och beslutas i samband med styrelsens budgetarbete under oktober månad. Information ges därefter i samband med medlemsinfoblad så snart som möjligt inför kommande avisering som skickas ut i mitten av december.

En höjning av avgiften med 2% infördes den 1 januari 2019.

Badrumsrenovering

När ett badrum ska renoveras har vi ett antal krav som behöver uppfyllas för att styrelsen ska ge ett OK till renoveringen. De krav vi har är främst till för din egen skull men också för nästa bostadsrättsinnehavare vid en framtida försäljning.

Som vid övriga ombyggnationer måste ett avtal skrivas under, läs mer under Ombyggnad.
Eftersom det handlar om badrum, vill vi tillsammans med denna information även ha en kopia på ett intyg att företaget du anlitar har Våtrumsbehörighet. När vi fått in dessa handlingar ger vi OK till renoveringen.

Vår ventilation bygger på självdrag och värme. Det är därför inte tillåtet att bygga igen eller på annat sätt förändra ventilationen. Om handdukstork ska ersätta radiatorn ska godkännande inhämtas från föreningen före renovering.

Avstängningskranar för vatten finns i källargången. Vi uppmanar dig att kontakta vår fastighetsskötare (Fastighetsägarna) i god tid innan det är dags för eventuell avstängning så kan de assistera med information om vilka kranar som ska stängas av.

Glöm inte att hålla dina grannar informerade om störande ljud och eventuella vattenavstängningar i samband med renoveringen.

Balkonger

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att underhålla balkongerna.

Det är inte tillåtet att ha balkonglådor hängandes på utsidan av balkongen, då det finns risk att de kan trilla ner och orsaka skador.

Barnvagnsrum

Det finns ett antal barnvagnsrum i föreningen, i våra källarlokaler samt även förrådet vid Siljansvägen 55-57.

Bastu

Vi har en fräsch Bastu på Siljansvägen 58.
För att få tillgång till att boka och nyttja lokalen behöver däremot ett avtal tecknas.
Läs mer om bastun under menyn ”Lokaler”.

Bastun bokas med på tavlan i tvättstugan med hjälp av din nyckelbricka eller hemifrån på dator/surfplatta. Läs mer om det under menyn ”Boka” och sidan ”Bokningssytemet”

Bergvärme

Vi har tidigare undersökt möjligheterna att installera bergvärme i föreningen.
I nuläget visar dock kalkylerna att det inte skulle vara ekonomiskt att göra denna dyra investering, men styrelsen håller koll på utvecklingen och kommer att göra nya bedömningar om läget blir annorlunda.

Besiktning

En gång per år genomförs en besiktning av föreningen, där fastigheter samt grönområden kontrolleras.
Resultatet av denna besiktning ligger sedan till grund för uppdatering av underhållsplanen.

Biljardrummet

Biljardrummet har tyvärr stängts på grund av mögelangrepp. I samband med översvämningen under sommaren 2014 förstördes lokalen ännu mer, samt även biljardbordet.
Det finns inga planer i nuläget på ett nytt biljardrum.

Bo i bostadsrätt

HSB har tagit fram en Interaktiv utbildning som beskriver vad det innebär att bo i Bostadsrätt inom HSB, med tex information om vilka rättigheter och skyldigheter medlemmen har.

Kopiera och klistra in följande länk i din webbläsare:
http://hsb.preevent.se/player.html

Brandvarnare

Glöm inte bort att kontrollera era brandvarnare regelbundet, så att de bibehåller sin funktion. Det är även rekommenderat att byta brandvarnaren om den suttit uppe för länge.

Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att brandvarnare finns. I medlemsinfobladet i juni 2019 informerade styrelsen att det fanns ett antal brandvarnare för intresserade att ta över. Vid en närmare titt upptäcktes dock att dessa var gamla och har nu därför kasserats.

Bredband

Bredbandsuttaget sitter vanligtvis placerat i hallen i lägenheten. Bredband 100 Mbit ingår i månadsavgiften till föreningen, men ett eget abonnemang behöver beställas genom att ringa Telenor (fd Bredbandsbolaget) på 020-222 222. I början ingick alla kostnader även för utrustningen, prova att fråga om detta fortfarande gäller i samband med beställning.

Telenor erbjuder även telefon och digital-tv. För telefon betalar du endast samtalsavgifter.

Behöver du dra bredbandsuttaget vidare och inte vill göra det själv kan du beställa vidaredragning av Bredbandsgruppen (077-446 60 60).

Cykelrum

Det finns ett antal cykelrum i källarna där cyklar kan förvaras.

Eftersom det även glöms gamla cyklar där genomför vi då och då en utrensning i samband med städdagarna, där samtliga omärkta cyklar förflyttas till ett annat utrymme.

Datumparkering

Det är datumparkering på gatorna omkring vår förening. Respektera dessa städdagar för att underlätta för underhållet.

Numer är gatuparkeringen även avgiftsbelagd, vardagar 07-19 och lördagar 11-17.

Diskmaskin

Det är fritt fram att installera diskmaskin och kräver inget tillstånd eller godkännande.
Tänk dock på att vara extra noggrann eftersom det handlar om vatten och avlopp som delvis är dolt.

Elmätare

För ett antal år sedan byttes våra tidigare elmätare ut och i samband med det förlorade avläsningsmätaren som sitter utanför respektive lägenhet sin funktion.

Det är fritt fram att ta bort elkabeln till denna inne i lägenheten, OBS! på ett säkert sätt, men låt den gamla elmätaren i trapphuset sitta kvar. Styrelsen planerar att ta ner dessa elmätare i samband med ommålning av trapphusen.

Extra nyckel

Nycklar till lägenheterna hanteras inte av föreningen, däremot går det bra att köpa extra nycklar till porten och källardörren.
Kontakta vår förvaltare enligt kontaktuppgifter på den sidan för mer information.

Facebook-grupp

Vi har en Facebook-grupp för föreningen, där medlemmar ska kunna kommunicera med varandra.

Gruppens namn är Brf Grängen.

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckningarna på våra hus är Rossvalen 2, Amungen 2, Korslången 2 och Grängen 3.

Se nedan vilken fastighetsbeteckning som hör till respektive adress.

Rossvalen 2
Siljansvägen 61-73

Amungen 2
Siljansvägen 47-53
Siljansvägen 55-57
Åmänningevägen 18-20

Korslången 2
Årstavägen 85-101
Åmänningevägen 10-16
Siljansvägen 60-62

Grängen 3
Årstavägen 103-117

Fiber

Föreningen är ansluten med fiber. Leverantör är Telenor. Läs mer under punkten ”Bredband”.

Flytta en vägg

Läs mer om hur rutinen ser ut på sidan ”Ombyggnad” under menyn ”Ditt boende”.

Föreningsexpedition

Vår föreningsexpedition finns på Siljansvägen 56. Observera att det är den högra av dörrarna, märkt ”Föreningsexpedtion”. (Inte att förväxlas med vår fastighetsskötares lokal, märkt ”Fastighetsexpedition”.)

Ifall ni har meddelanden eller önskemål till Styrelsen, Valberedningen, Husvärdsgruppen eller Seniorklubben kan Föreningsexpeditionens brevlåda användas.

Föreningsexpeditionen renoverades och snyggades till under sommaren 2013. Styrelsens möten hålls efter detta i denna lokal.

Föreningsstämma

Läs mer under punkten Årsstämma.

Försäkringar

Föreningen har en fastighetsförsäkring på Folksam, med nummer 268637.
   I försäkringen ingår inget gemensamt bostadsrättstillägg, utan det behöver du själv komplettera din hemförsäkring med.

Förvaltning

Det är Storholmen som har hand om vår administrativa förvaltning. För mer information, samt kontaktuppgifter, titta på sidan om förvaltning under menyn ”Ditt boende”.

Gemensamma lokaler

Läs mer om våra gemensamma lokaler (Grängerian, Lilla 60, Bastun och Gästrummet) på lokalernas respektive sidor under menyn ”Lokaler”.

Getingar

Läs mer under punkten Insekter och skadedjur.

Grill

Vi har ett generellt förbud mot att grilla på balkongerna, dels på grund av brandrisken, men även då rök och matos kan vara irriterande för kringboende grannar.
Detta gäller alltså både kol-, gasol-, och elgrill.

Istället hänvisar vi till de två befintliga grillplatser vi har i föreningen.

Grillplatser

Vi har två grillplatser i föreningen, en på innergården bakom Årstavägen 85-89 samt en på grönområdet bakom Siljansvägen 51-53.

Använd dem gärna, men se till att hålla dem hela och snygga efter dig.
Och ta hänsyn till närboende grannar när du grillar.

Grovsopor

Det finns ingen uppsamlingsplats för grovsopor inom föreningen.

Brännbart material kan kastas i de containrar som finns i samband med städdagarna.
   Övrigt avfall hänvisas till de insamlingstationer som finns i närheten, samt även till Återvinningscentralen i Östberga.

HSB kurs

Läs mer under kapitlet Bo i bostadsrätt.

Husvärdar

Mer information om vad Husvärdarna gör finns på sidan för Husvärdar under menyn Föreningen.

Hyresavier

Hyresavierna skickas ut kvartalsvis. Om ni saknar avier, eller vid andra frågor gällande hyresavierna hänvisar vi till Storholmen förvaltning.

Se sidan Förvaltning under menyn ”Ditt boende”.

Hyreshöjning

Se information beskriven under benämningen Avgiftshöjning.

Hög musik

Läs mer om problem med hög musik under kategorin störande grannar.

Inglasning av balkong

 Föreningen ansvarar för underhåll och eventuell renovering av balkongerna för att bibehålla grundfunktionerna av dem.

Föreningen ansvarar inte för någon form av extramontage, t ex trätrall, markiser eller inglasningar.
Föreningen ansvarar inte för, eller tar hänsyn till, om något som är eftermonterat på en balkong, måste tas bort för att underhåll eller renovering av balkongen ska kunna genomföras. Detta gäller oavsett hur kort eller lång tid materialet har funnits på balkongen eller vilket värde det har. Det står lägenhetsinnehavaren för.

Om någon önskar glasa in sin balkong får personen själv söka och bekosta bygglov. Det beviljade bygglovet skall lämnas till styrelsen för kännedom och arkivering i lägenhetsregistret, precis som andra ombyggnadshandlingar.

Inre fond

De inre fonden avvecklades sommaren 2016 efter ett stämmobeslut. Det görs därför inte längre någon avsättning till den och det går heller inte att få någon utbetalning för utlägg.

Insekter och skadedjur

Om insekter eller andra skadedjur upptäcks, kontakta Anticimex på telefon
08-517 634 00.
Hänvisa till Grängens försäkring (Folksam försäkringsnummer 268637) samt föreningens organisationsnummer (702000-8020).

Interaktiv utbildning

Läs mer under kapitlet Bo i bostadsrätt.

Julgranar

Vi har inte någon uppsamlingsplats för granar. Det är heller inte tillåtet att lämna dem i eller vid sopstationerna.
Granar som har transporterats till föreningen transporteras bort på lämpligt sätt. En såg och en sopsäck förenklar borttransporten.

Det brukar arrangeras återvinning av granar vid Årsta Torg och återvinningscentralen i Östberga (på andra sidan Årstafältet)  tar också emot de flesta typer av avfall. Däribland färdigdansade granar.

 

Juridisk person

Läs mer i våra stadgar kring detta ärende.

Kattlucka

Det är ej tillåtet att installera kattlucka i balkongdörren.

Kattrappor

Styrelsen har tagit ett principbeslut att ej bevilja kattrappor till andra våningen, eller högre. Detta pga:

  • den säkerhetsrisk det medför för dem (människor/djur) som kan tänkas vistas/gå under eller i närheten samt katten som ska klättra upp.
  • skydd av fastighetens utsida från skador vid fästning (det är ej tillåtet att göra hål i putsen på fasaden pga risk för fuktskador) och ej heller luta något mot fasaden som med väder och vind kan skada fasaden.
  • stadsbyggnadskontoret har synpunkter på sådant som rör fastigheternas utsida.

Kattrappor som går upp till första våningens balkong  ska vara ordentligt säkrade för att inte medföra risk för förbipasserande eller skada på fasaden alt balkongplåtarna.

En kattrappa kan öka inbrottsrisken då den kanske signalera att ett fönster eller en balkongdörr står på glänt, vilket bör tas med i beräkningen innan man installerar en kattrappa.

Källarförråd

Varje lägenhet har tillgång till ett källarförråd och en lite mindre matkällare.
Bägge är märkta med samma nummer som lägenheten.

Köksfläkt

Se under ”Spisfläkt”

Lägenhetsnummer

Som det ser ut idag har alla två olika lägenhetsnummer. Det gamla systemet är 1-258 och det nya är en fyrsiffrig numrering som alla lägenheter måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många lägenheter som har samma nummer. Därför har vi beslutat att fortsätta använda det gamla unika numret, 1-258, för att veta vilken lägenhet ni menar.
Numret står på namnlistan på anslagstavlan i porten, samt även på kvartalsavierna som skickas ut.
För mer information om Lantmäteriets numrering hänvisar vi till Lantmäteriets hemsida.

https://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/ Lagenhetsregistret/Innehall/Lagenhetsnummer/

Markiser

Det är tillåtet att montera markiser, med vissa förbehåll:
-Färgen på markisen ska så långt det är möjligt anpassas för att stämma in mot fasaden samt mot eventuella andra markiser.
-Markisen får inte monteras i putsen.

Marksskötsel

Från och med våren 2019 anlitar föreningen Fastighetsägarna Service som markskötselentreprenör.
De ansvarar för löpande underhåll av våra gårdar och rabatter. Detta innebär att de tar hand om gräsklippning, ogräsrensning och beskärning av träd, häckar och buskar. 

Matavfall

Hösten 2013 införde vi Matavfallssortering i föreningen. Läs mer om denna sortering och hur det går till på sidan om Matavfall i menyn till vänster.

Matkällare

Varje lägenhet har tillgång till en matkällare och ett lite större källarförråd.
Bägge är märkta med samma nummer som lägenheten.

Matning av djur

Vi har ett generellt förbud att mata djur i föreningen, eftersom det leder till att även skadedjur söker sig till föreningen och orsakar besvär och extra kostnader.

Medlemserbjudanden

Som medlem i HSB kan du som bostadsrättsinnehavare utnyttja ett antal förmånliga erbjudanden. Besök HSB:s hemsida för att se aktuella erbjudanden just nu:
http://www.hsb.se/stockholm/medlem/privatperson/medlemserbjudanden/

Medlemsinformation

Under året delas ett antal blad med medlemsinformation ut till samtliga medlemmar. Dessa finns även att läsa här på hemsidan.

Utöver dessa affischeras även annan information och händelser på våra anslagstavlor i portarna.

Medlemskap i föreningen

För att bli medlem i Brf Grängen krävs ägarskap av lägenhet i föreningen, ett medlemskap i HSB Stockholm samt att en fullgod ekonomi kan styrkas med avseende på betalningsförmåga.

Ansökan för detta hanteras av vår förvaltare, tex i samband med en överlåtelse av lägenhet.

Medlemskap i HSB

För att bli medlem och kunna äga en lägenhet i Brf Grängen kräver våra stadgar ett medlemskap i HSB Stockholm. Ansökan för detta görs via HSBs hemsida.

Medlemsnummer

Medlemsnumret är samma nummer som lägenhetsnumret, alltså det mellan 1-258. Läs mer på texten om lägenhetsnummer.

Namn på anslagstavlor

Det är styrelsen som skapar listorna med namnen på våra anslagstavlor i portarna.

Om ditt/ert namn inte stämmer, hör av er till oss på info@grangen.se eller lägg en lapp i Föreningsexpeditionens brevlåda på Siljansvägen 56.
Om ni däremot byter namn bör ni i första hand vända er till vår förvaltare Storholmen för att få rätt i alla register. De initierar sedan så att vi rättar till namnen.

Namn på dörren

Namnskylten i dörren och i porten är normalt sett samma som ägaren till bostadsrätten.
Om lägenheten är uthyrd i andra hand anges även andrahands-hyresgästen på anslaget i porten, men hyresgästen får själv ombesörja att namnet hamnar på dörren.

Ändring av namn på dörren genomförs av Fastighetsägarna i samband med tillträdet. Kontakta vår förvaltare Storholmen om du flyttat in och ej har rätt namn på dörren och/eller på tavlan i porten.

Ogräsrensning och gräsklippning

Föreningen har avtal med entreprenör som ansvarar för växtligheten i föreningen. Läs mer under rubriken Markskötselentreprenör.

Ohyra

Läs mer under punkten Insekter och skadedjur

Ombyggnad

Som bostadsrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter vad beträffar att underhålla och renovera din bostad. För att göra mer omfattande ombyggnadsarbeten krävs styrelsens tillstånd.

I vissa fall krävs även bygganmälan till stadsbyggnadskontoret.

Exempel som kan kräva bygganmälan är ingrepp i bärande konstruktion eller till exempel flytt av våtutrymme eller kök.
Då våra fastigheter är gamla och många ombyggnationer och renoveringar har gjorts i lägenheterna kan det vara så att det som tidigare inte varit en bärande vägg i din lägenhet, numera är det, helt eller delvis, beroende på vad dina grannar har gjort i sina lägenheter över och under dig.

Exempel på åtgärder som kräver styrelsens tillstånd är rivning av vägg (även icke bärande) vilket medför ändring av planlösning, samt ingrepp i till exempel avlopp och vattenledningar eller elledningar (el-stammar) samt värmesystem (element) där föreningen har underhållsansvar.

Att genomföra en ombyggnation utan styrelsens tillstånd kan leda till ersättningsskyldighet eller skyldighet att återställa bostaden. Kontakta styrelsen för mer information vid osäkerhet.

Läs mer på sidan om ombyggnad.

Organisationsnummer

Föreningens organisationsnummer är 702000-8020.

Pallkragar för odling

Det finns ett antal pallkragar i föreningen. Dessa har införskaffats av intresserade medlemmar och sköts helt och hållet av respektive innehavare.

Styrelsen har givit godkännande till de platser där de står men har för övrigt inget ansvar för dessa. Vare sig avseende skötsel, vems pallkragar det är eller eventuella ägarbyten.

Däremot förbehåller sig styrelsen rätten att ta bort pallkragar som under längre tid står utan tillsyn och nyttjande.

Pantbrev

Det är Storholmen förvaltning som sköter vår administrativa och ekonomiska förvaltning. Pantbrev och liknande ska därför sändas till Storholmen för påskrifter. Detta gäller oavsett att bankens papper anger att det är styrelsens underskrifter som behövs.
Se sidan Förvaltning under menyn ”Ditt boende” här ovanför.

Parkeringsplatser

Vi har 85 st parkeringsplatser i föreningen.
Det finns både med och utan motorvärmaruttag och priset skiljer därför mellan dem.

Hanteringen av kölista till parkeringsplatser hanteras via en digital inloggning på www.storholmendirekt.se.

Pingis

Det finns en pingisförening som håller till i Grängerian. För att låna nyckel och utrustning för att spela krävs medlemskap. Om du är intresserad av att spela, kontakta pingis@grangen.se.

Piskställning

Det finns ett antal piskställningar i föreningen. De piffades till och målades om under sommaren 2012.

Protokoll

Samtliga medlemmar har rätt att ta del av protokollet från Årsstämman. Den återfinns även här på hemsidan, i menyn till vänster.

Protokoll från styrelsesammanträden är däremot inte offentliga men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Pubkvällar

Den första torsdagen i varje månad har vi pubkväll i Grängerian.

På grund av vikande antal gäster har dock puben en paus på obestämd tid från januari 2020.

Renovering

Läs mer under punkten Ombyggnad.

Reparationer och underhåll

Huvudregeln är att du som medlem svarar för reparationer och underhåll av din egen lägenhet (se Stadgarna § 31). Föreningen svarar för t ex trapphus, fasader och yttertak. Viss del av årsavgiften sätts av för framtida underhåll av gemensamma delar – s k yttre underhåll.

Ritningar på lägenheterna

Om du är i behov av ritningar på din lägenhet för t ex ombyggnad så är det bäst att kontakta Stadsbyggnadskontoret för att köpa dem.
Alla huskroppar hade olika arkitekter och därmed är det olika konstruktioner och ritningar från hus till hus.

Allra lättast sätt att få tag på ritningar är att åka till Stadsbyggnadskontoret och köpa kopior på plats.

Råttor

Läs mer under kategorin Insekter och skadedjur.

Seniorklubb

Vi har en aktiv Seniorklubb i föreningen. Läs mer den på sidan Seniorklubben under menyn Ditt boende .

Håll utkik på anslagstavlorna för mer information om kommande aktiviteter.

Skadedjur

Läs mer under punkten Insekter och skadedjur.

Slå ihop lägenheter

Under vissa förutsättningar godkänner föreningen att två lägenheter slås ihop. Inför detta arbete gäller samma krav som när en lägenhet byggs om, d.v.s. intyg behöver hämtas från Stadsbyggnadskontoret om godkännande av rivning av vägg. Det behöver även finnas uttalande från sakkunnig tillgängligt innan styrelsen godkänner ombyggnaden.

I samband med en ihopslagning ändras inte den ekonomiska planen för föreningen (där alla fördelningstal och annat ingår). Detta innebär att rent officiellt kommer det fortfarande att vara två stycken lägenheter, vilket medför dubbla avgifter och även dubbla medlemskap i föreningen.

Sopstationer

Av arbetsmiljöskäl har sopnedkasten i fastigheterna stängts och hushållssopor och matavfall ska istället slängas i de sopstationer som finns utplacerade runt om i föreningen.

Observera de speciella kärlen för matavfall. Läs mer om matavfallssorteringen via menyn Ditt Boende / Matavfall.

Spisfläkt

Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt vid ett byte av fläkt.

Det måste finnas möjlighet till luftflöde via ventilationskanalen, även när fläkten är avstängd.
   Detta för att inte störa ventilationen i lägenheten, då hela ventilationssystemet bygger på självdrag.  

Stadgar

Våra stadgar finns under en egen rubrik i menyn Föreningen.

Stambyte

Det senaste stambytet genomfördes 84-85. Det finns i nuläget inga planer på att utföra något nytt stambyte de närmsta 10-15 åren.

Stamspolning genomfördes under försommaren 2017. Nästa tidpunkt för stamspolning är 2021.

Styrelsemöte

En gång per månad har styrelsen möte och går igenom aktuella frågor och överlåtelser inom föreningen.
Om ni har en fråga att ta upp, maila styrelsen på info@grangen.se eller lämna en lapp i lådan på föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Styrelsen

En gång per månad har styrelsen möte och går igenom aktuella frågor och överlåtelser inom föreningen.
Om ni har en fråga att ta upp, maila styrelsen på info@grangen.se eller lämna en lapp i lådan på föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Städdagar

Två gånger om året har vi städdagar i föreningen, där vi umgås och samtidigt passar på att göra föreningen fin.

Störande grannar

Problem med störande grannar uppstår tyvärr då och då. Ifall ni anser er ha denna typ av problem med er granne finns nedanstående steg som hjälp.

1) Du måste först prata med den störande grannen och påtala problemet. Detta är en primär åtgärd som alltid måste genomföras, oavsett hur ”jobbig” grannen är.

2) Om det inte hjälper, hör av er till styrelsen så kan vi bedöma om störningslistor ska delas ut till samtliga i den aktuella porten, samt intill-liggande portar. På störningslistan ska noteringar om vilka tider störningarna sker, samt vilken typ av störning det är.

3) Baserat på de störningslistor vi får in från de boende kan styrelsen besluta om att skicka ut en ”Anmodan om rättelse” till berörd medlem. Detta brukar hjälpa.

4) Om störningarna fortsätter kan vi i förlängningen vräka den boende, men det ska gå ganska långt innan så sker (men det har hänt).

Säkerhetsdörr

Det finns inga krav från föreningens sida när det gäller säkerhetsdörr. Den enda rekommendation som finns är att färgen på dörren ska passa in i trapphuset och gärna med samma färg/träslag som den andra dörren på våningsplanet.

För ett par år sedan genomfördes en gemensam upphandling/installation av ett stort antal medlemmar i föreningen. Vid detta tillfälle anlitades företaget Proloc, som enligt medlemmarna gjorde ett väldigt bra jobb.

Tomträttsavgäld

Vår nuvarande tomträttsavgäld ligger fast fram till och med 2027.

Trapphusstädning

Vi anlitar företaget SMART trappstädning som regelbundet städar våra trapphus och tvättstugor.

TV

I månadsavgiften ingår ett basutbud av ett antal digitala TV-kanaler från ComHem. Vilka kanaler som ingår går att se på ComHems sida.

Tvättkolv

Tvättkolvar användes tidigare för att boka tvättstugan. Numera finns ett elektroniskt bokningssystem där boende använder en nyckelbricka.

Info om det nya bokningssystemet hittar du under menyn Boka

Tvättstugor

Det finns två tvättstugor i föreningen, läs mer om dem under rubriken
Lokaler / Tvättstugor.

Underhåll

Vad som gäller för underhåll och ansvarsområden för brf-innehavare kan du läsa mer om under menyn Ditt Boende / Fastighetsskötsel.

Underhållsplan

Underhållsplanen är ett internt arbetsdokument i styrelsen och är därför inte tillgängligt för medlemmar.

Årsredovisning

Inför årsstämman sammanställs en årsredovisning om året som gått i föreningen. Denna sammanställning finns även tillgänglig här på hemsidan.
Läs mer under menyn Föreningen / Stämma

Årsstämma

Varje år hålls en föreningsstämma. Vid detta tillfälle får alla medlemmar möjlighet att gemensamt gå igenom årets verksamhet.
Styrelsen skall presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman skall godkänna styrelsens förvaltning – ”ge styrelsen ansvarsfrihet”.

Varje medlem kan komma med förslag till verksamhet/åtgärder. Förslagen (motioner) skall vara styrelsen till handa senast 28 februari. Meddelande om när stämman äger rum kommer att skickas ut till medlemmarna.

Det är vid stämman som föreningen väljer styrelse och revisorer för det kommande året.

Vid vissa tillfällen kan också extra föreningsstämma förekomma. Detta kan ske om föreningens stadgar skall ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i ärenden för vilket stämman utlysts.

Överlåtelser

Enligt §5 i stadgarna är styrelsen skyldig att snarast, normalt inom en månad efter att kompletta underlag inkommit, ta beslut om medlemskap i föreningen för köparen av lägenheten.

Styrelsen har gett vår förvaltare Storholmen mandat att godkänna nya medlemmar i föreningen under förutsättning att köpare är medlem i HSB Stockholm samt att den kan uppvisa en ekonomisk betalningsförmåga och att inga besvärande betalningsanmärkningar finns registrerade.