Vår förening leds av en förtroendevald styrelse. Styrelsens uppdrag sträcker sig över ett år och den väljs om på förenings årsmöte.

Exempel på styrelsens uppgifter

Olika personer i styrelsen jobbar med tyngdpunkt inom olika områden men här följer några exempel på vad du som styrelseledamot kan göra för föreningen:

  • Verkställa motioner som föreningens medlemmar röstat igenom på föreningsstämman
  • Sköta föreningens ekonomi
  • Planera underhåll av föreningens fastigheter och kringytor
  • Ta in, undersöka och utvärdera förslag från föreningens medlemmar
  • Ha kontakt med entreprenörer som föreningen anlitar
  • Samarbeta med husvärdsgruppen
  • Godkänna nya medlemmar
  • Svara på frågor från och ge information till föreningens medlemmar, mäklare och andra intressenter

Kontakta oss
Har du frågor och funderingar kring styrelsen och dess arbete går det bra att kontakta oss. 
Vill du maila går det bra att använda adressen info@grangen.se som når samtliga i styrelsen. Beroende på vilken typ av fråga det gäller kommer därefter lämplig person att svara.
Det går självklart även bra att lägga en lapp i brevlådan till vår föreningsexpedition på Siljansvägen 56, men med risk att det då tar längre tid att få svar.

Nedan finns beskrivning av vilka personer som ingår i styrelsen.

Eva Hammarstedt

Åmänningevägen 12
Tel: 070 – 777 07 29

Elisabet Broberg

Siljansvägen 47
Tel: 070 – 6741499

Fredrik Persson

Siljansvägen 61
Tel: 070 – 456 51 52

Linus Wahlsten

Siljansvägen 60

Lasse Haapalainen

Åmänningevägen 10
Tel: 070 – 324 73 35

Kennerth Lilja

Siljansvägen 55
Tel: 070 – 499 65 66

Margit Deurell

Årstavägen 95
Tel: 073 – 822 08 20

Nadine Jurdzinski

Siljansvägen 73

Johan Strokirk

Siljansvägen 55
Tel: 070 – 496 44 62

Thomas Bäcklin

HSB-representant