Vår förening leds av en förtroendevald styrelse. Styrelsens uppdrag sträcker sig över ett år och den väljs om på förenings årsmöte.

Exempel på styrelsens uppgifter
Olika personer i styrelsen jobbar med tyngdpunkt inom olika områden men här följer några exempel på vad du som styrelseledamot kan göra för föreningen:

  • Sköta föreningens ekonomi
  • Planera underhåll av föreningens fastigheter och kringytor
  • Verkställa motioner som föreningens medlemmar röstat igenom på föreningsstämman
  • Ha kontakt med entreprenörer som föreningen anlitar
  • Samarbeta med husvärdsgruppen
  • Godkänna nya medlemmar
  • Svara på frågor från och ge information till föreningens medlemmar, mäklare och andra intressenter

Kontakta oss
Har du frågor och funderingar kring styrelsen och dess arbete går det bra att kontakta oss. Vill du maila går det bra att använda adressen info@grangen.se som når samtliga i styrelsen. Beroende på vilken typ av fråga det gäller kommer därefter lämplig person att svara.
 Det går självklart även bra att lägga en lapp i brevlådan till vår föreningsexpedition på Siljansvägen 56, men med risk att det då tar längre tid att få svar.

Nedan finns beskrivning av vilka personer som ingår i styrelsen.

   

Eva Hammarstedt

 

 

Elisabet Broberg

 

 

Johan Strokirk

 

   

Kennerth Lilja

 

   

Susanne Krohn

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lotta-2022.4-rotated-e1661967111643.jpg  

Lotta Sundell

 

   

Cecilia Löfberg

 

    Erik Lennerth  HSB-ledamot (utsedd av HSB Stockholm)