Vi har två tvättstugor i föreningen. Den stora ligger under Coop och den lilla på Siljansvägen 54.

Bokning utförs via bokningsterminalen i respektive tvättstuga. Den är även bokningsbar via webben. Kontrollera att rätt maskingrupp, blåa, gula respektive Grovtvätt lila, för stora tvättstugan alternativt Lilla tvättstugan är markerad i vänsterspalten så du bokar tvättiden där du har tänkt dig.

Eftersom tvättstugorna är gemensamhetsutrymmen är det givetvis en självklarhet att städa och göra rent efter sig, så att tvättstugan lämnas i det skick som man själv vill finna den. 
Ordningsregler finns uppsatta i respektive tvättstuga, du kan också läsa dem vi länken här; Ordningsregler Tvättstugor och dessa regler gäller naturligtvis för all!

Stora tvättstugan

Här finns två uppsättningar maskiner, gul- respektive blåmärkta. De gulmärkta maskinerna bokas i 2-timmarspass och de blåmärkta i 3-timmarspass.
Det finns 4 tvättmaskiner, 1 torktumlare, 2 torkskåp, till bägge uppsättningar av blå och gula maskiner. Det finns även ett torkrum och en mangel.

Utöver dessa vanliga tvättmaskiner, finns en tvätt för grovtvätt, den lila maskinen. Det är endast i denna tvättmaskin det är tillåtet att tvätta t ex mattor, filtar, djurtecken och annat som är stort och tungt. Till den lila maskinen finns ett torkrum.

Det finns även möjlighet att tvätta utan att boka, i  de röd-märkta maskinerna. Det finns 2 tvättmaskiner och 2 torktumlare.  Dessa akutmaskiner ska inte användas av de som tvättar i de bokningsbara maskinerna.Lilla tvättstugan

Lilla tvättstugan har 1 uppsättning maskiner som består av 4 tvättmaskiner, 1 torktumlare och två torkskåp samt en mangel.

Det finns även möjlighet att tvätta utan att boka, i  den rödmarkerade maskinen, bredvid mangeln. Det är 1 tvättmaskin och 1 torktumlare.  Dessa akutmaskiner ska inte användas av de som tvättar i de bokningsbara maskinerna

Förhållningsregler till tvättstugorna

 • Tvättid får bokas högst tre veckor i förväg.
 • Tvättiden är förbrukad om maskinerna inte har tagits i bruk 30 minuter efter tvättidens start. Annan medlem äger då rätt att tvätta.
 • Användningen av tvättmaskinerna ska vara avslutad när tvättiden är slut.
  Torkrum, torkskåp och torktumlare kan användas efter tvättidens slut efter överenskommelse med den medlem som bokat nästa tvättid.
 • Tvättmaskinerna får inte användas till färgning eller blekning.
 • Mattor och filtar får inte köras i torktumlare.
 • Alla som använder tvättstugan skall städa efter sig. Sopa golv i tvättstuga och torkrum. Våttorka golv, maskiner, torkskåp och torkrum. Tag bort ludd ur torktumlaren.
 • Tvättstugan får inte användas för tvätt till utomstående.
 • Lösa inventarier får inte lånas hem eller på annat sätt nyttjas utanför tvättstugan.
 • Om barn vistas i tvättstugan ansvarar föräldrarna för att god ordning hålls. Föreningen frånsäger sig allt ansvar för eventuella skador som barnen kan råka ut för.
 • Tvättning sker på eget ansvar. Föreningen ansvarar inte för stulen eller förstörd tvätt.
 • Fel på maskiner ska omedelbart anmälas till Entema, telefonnummer till felanmälan finns på varje maskin. Sätt/häng en lapp på den trasiga maskinen för att inte andra av misstag ska använda den.
 • Medlem som bokat tvättid får inte samtidigt utnyttja de s k akutmaskinerna.

Den som bryter mot ovanstående regler kan stängas av från nyttjanderätten till tvättstugorna.