Ibland händer saker i livet som gör att man behöver hyra ut sin lägenhet. Det kan exempelvis vara att man fått jobb på en annan ort, ska prova på att vara sambo ett tag eller behöver upplåta lägenheten åt någon närstående. Bostadsrättsföreningar är av lag tvungna att att ha en generös tolkning av vilka skälen är för att tillåta andrahandsupplåtelser. Vill du hyra ut din lägenhet ska du trots detta, ansöka om uthyrningen hos styrelsen. Observera att även om du lånar ut lägenheten så är det att betrakta som en andrahandsupplåtelse.

Om du hyr eller lånar ut lägenheten utan tillstånd riskerar du att nyttjanderätten förverkas vilket i praktiken innebär att föreningen har rätt att säga upp dig till avflyttning.

Föreningen godkänner andrahandsupplåtelser om vi inte har ett giltigt skäl för att neka.
Vi tillåter inte andrahandsupplåtelse om vi misstänker att det görs i ett rent vinstsyfte där medlemmen inte planerar att flytta tillbaka till lägenheten.

Oavsett skäl för andrahandsuthyrningen ger vi inte heller tillstånd för mer än 1 år i taget, därefter behöver en ny ansökan lämnas in.

Från 1 juli 2016 tas en avgift ut för varje påbörjad månad som en andrahandsuthyrning pågår. Avgiften är baserad på prisbasbeloppet (PBB) och kommer därför att variera från år till år. I enlighet med föreningens stadgar får en administrativ avgift på max 10 % av PBB tas ut per år.

OBS! Ett gott råd är att vara ute i god tid om du ska ansöka om uthyrning i andrahand. Handläggning av ärendet kan ta tid och när den är klar ska styrelsen ta beslut i ärendet på nästkommande styrelsemöte.

Kontakta vår förvaltare Storholmen för att få blanketter att fylla i.