I vår förening har vi husvärdar för att skapa ett extra stöd för våra medlemmar. Husvärdarna håller i vissa projekt som bland annat samordning för operation grannsamverkan, samt har kontakt med polisen och vidareförmedlar information, t ex gällande brott i området.

Vem som är husvärd för respektive uppgång beskrivs i listan här nedanför. Det går även att kontakta samtliga husvärdar på husvard@grangen.se.

Notera att ett antal uppgångar saknar husvärd. Hör gärna av dig till någon av de nedanstående husvärdarna om husvärdsuppdraget låter intressant!

Uppgång Husvärd Kontaktuppgifter
Årstav. 85-89 Anki Olsen
Årstavägen 85
olsenanki@gmail.com
Årstav. 91-95 Agneta Lönnroos
Årstavägen 93
agneta.lonnroos@gmail.com
Årstav. 97-101 Maria Lundberg
Årstavägen 97
maria.lundberg11@hotmail.com
Årstav. 103-105 Vakant
Årstav. 107-111 Stina Friberg
Årstavägen 109
stina.friberg@gmail.com
Årstav. 113-117 Vakant
Åmänningev. 10-12 Ann Westerholm
Åmänningevägen 12
annewesterholm12@gmail.com
Åmänningev. 14-16 Susanne Krohn
Åmänningevägen 16
susannekrohn84@gmail.com
Åmänningev. 18-20 Tom Hellström
Åmänningevägen 20
tom.hellstrom@gmail.com
Siljansv. 43-45 Bengt Östrand
Siljansvägen 45
ostrandbengt0@gmail.com
Siljansv. 47-49 Elisabet Broberg
Siljansvägen 47
elisabet.broberg@telia.com
Siljansv. 51-53 Jesper Söderberg
Siljansvägen 51
jesper.soderberg.hd@gmail.com
Siljansv. 55-57 Kennerth Lilja
Siljansvägen 55
kennerthlilja@hotmail.com
Siljansv. 60-62 Renée Rönnestig
Siljansvägen 62
reneeronnestig@gmail.com
Siljansv. 61-63 Fredrik Persson              Siljansvägen 61 fredrik@sork.net
Siljansv. 65-67 Vakant
Siljansv. 69-73 Lillemor Nesset            Siljansvägen 71 lillemornesset@hotmail.com