I vår förening har vi husvärdar för att skapa ett extra stöd för våra medlemmar. Husvärdarna håller i vissa projekt som bland annat samordning för operation grannsamverkan, samt har kontakt med polisen och vidareförmedlar information, t ex gällande brott i området.

Vem som är husvärd för respektive uppgång beskrivs i listan här nedanför. Det går även att kontakta samtliga husvärdar på husvard@grangen.se.

Notera att ett antal uppgångar saknar husvärd. Hör gärna av dig till någon av de nedanstående husvärdarna om husvärdsuppdraget låter intressant!

Uppgång Husvärd Kontaktuppgifter
Årstav. 85-89 Anki Olsen
Årstavägen 85
08-816560, 070-6838164
olsenanki@gmail.com
Årstav. 91-95 Agneta Lönnroos
Årstavägen 93
alonnroos@outlook.com
Årstav. 97-101 Vakant
Årstav. 103-105 Vakant
Årstav. 107-111 Stina Friberg
Årstavägen 109
072-2331193
stina.friberg@gmail.com
Årstav. 113-117 Vakant
Åmänningev. 10-12 Ann Westerholm
Åmänningev. 12
08-911911, 070-4284350
anne.westerholm42@gmail.com
Åmänningev. 14-16 Gustav Årehed
Åmänningev. 14
070-771 58 37
gustav.arehed@gmail.com
Åmänningev. 18-20 Tom Hellström
Åmänningev. 20
070-8789546
tom.hellstrom@gmail.com
Siljansv. 43-45 Mari Thongsong Åmänningev. 20 mari.ranta80@gmail.com
Siljansv. 47-49 Elisabet Broberg
Siljansvägen 47
08-814816, 070-6741499
elisabet.broberg@telia.com
Siljansv. 51-53 Johan Baggman
Siljansvägen 51
johan.baggman@gmail.com
Siljansv. 55-57 Kennerth Lilja
Siljansvägen 55
070-499 65 66
kennerthlilja@hotmail.com
Siljansv. 60-62 Renée Rönnestig
Siljansv. 62
reneeronnestig@gmail.com
Siljansv. 61-63 Vakant
Siljansv. 65-67 Vakant
Siljansv. 69-73 Vakant