Den största av våra lokaler är Grängerian och ligger på Siljansvägen 58.
Detta utrymme används dels för diverse aktiviteter som föreningen arrangerar, till exempel utbildning, pubaftnar och gymping. Vill du anordna en aktivitet för föreningens medlemmar, hör av dig till grangerian@grangen.se och beskriv vad du vill nyttja lokalen till och när. Det går även som medlem att hyra lokalen för egna privata arrangemang.

Hyreskostnaden för Grängerian vid privata tillställningar är 600 kr och då hyrs lokalen från kl 12.00 till 12.00 nästa dag. Det utgår även en depositionsavgift på 400 kr som återfås när nyckeln återlämnas om utrymmen och utrustning är städade, iordningställda samt oskadda. Eventuella skador som uppstår på rum eller inventarier under hyrestiden måste ersättas av medlemmen. Kostnaden dras från depositionsavgiften. Hyra samt depositionsavgift betalas kontant när kontraktet skrivs på.

Det finns möjlighet att hyra Grängerian under kortare tid på vardagar till en något lägre kostnad.

För att göra en bokningsförfrågan, eller för mer information om lokalen, skicka ett mail till grangerian@grangen.se Du får normalt sett svar inom ett par dagar. Lokalen är inte bokad förrän du har fått en bekräftelse på att lokalen är tillgänglig aktuellt datum. Bokningen ska sedan snarast fastställas genom ett signerat hyreskontrakt och betalning. Kontraktet kan läsas nedan, där framgår villkoren för att få hyra lokalen. Avbokning ska ske senast 14 dagar innan tillställningen, vid senare avbokning debiteras full hyra.

Lokalen hyrs endast ut till medlemmar.

Grängerian avtal