Den största av våra lokaler är Grängerian och ligger på Siljansvägen 58.
Detta utrymme används dels för diverse aktiviteter som föreningen arrangerar, till exempel utbildning, pubaftnar och gymping men det går även som medlem att hyra lokalen för egna arrangemang.

Hyreskostnaden för Grängerian är 600 kr. Dessutom utgår en depositionsavgift på 400 kr som återfås när nyckeln återlämnas om utrymmen och utrustning är städade, iordningställda samt oskadda. Eventuella skador som uppstår på rum eller inventarier under hyrestiden måste ersättas av medlemmen. Kostnaden dras från depositionsavgiften. Pengarna betalas kontant när kontraktet skrivs på eller då nyckeln hämtas.

För att göra en bokningsförfrågan, eller för mer information om lokalen, skicka ett mail till grangerian@grangen.se

Observera att lokalen inte är bokad förrän du har fått en bokningsbekräftelse.
Du får normalt en bekräftelse inom ett par dagar. Lokalen hyrs endast ut till medlemmar.