För frågor gällande underhåll av våra fastigheter, se sidan Fastighetsskötsel.
För felanmälan, se sidan Fastighetsskötsel.

Vår förvaltning hanterar de allra flesta frågor, se sidan Förvaltning.

Kontaktuppgifter till styrelsen finns på styrelsesidan.
Kontaktuppgifter till våra husvärdar finns på husvärdssidan.

För frågor, meddelanden och annat som kan vara av intresse för dig och dina grannar i Brf Grängen har vi en sluten Facebookgrupp.
Du som  vill gå med skickar en förfrågan om tillträde till gruppen.

De flesta frågor kan även besvaras via sidan Vanliga frågor.

För bokning av våra gemensamma lokaler som inte har en egen bokningsfunktion, titta på sidorna för de olika lokalerna (GrängerianLilla 60) där kontaktuppgifter finns.

För frågor gällande hemsidan, eller övrig information inom föreningen, kontakta Informationsansvarig enligt info på styrelsesidan.

Med SL till Grängen
Man kan tycka att vår bostadsrättsförening ligger lite avsides, men vi har mycket bra förbindelse till Gullmarsplan med både bussar och tvärbana, till Liljeholmen med tvärbana samt nära till pendeltågen vid Årstabergs station.