Föreningen har en fin bastu som är till för alla föreningens medlemmar.
Bastun finns bredvid garaget på Siljansvägen 58 (den högra dörren).

För nyttjande av bastun finns ett antal regler:

  • Respektera bastutiderna som är kl. 07.00-22.00 måndag-söndag.
  • Tidsbokning sker på bokningsterminalen i tvättstugan eller via webbokning.
  • Max två och en halv timme får bokas per tillfälle av samma medlem.
  • Rökning ej är tillåten inomhus. Det är tillåtet utomhus, men tänk på att inte stå under någons balkong
  • Eventuella skador eller brister i lokalen ska snarast anmälas till fastighetsansvarig
  • Eventuella skador eller brister som uppkommer vid bastubad ska ersättas
  • Städning ska utföras samt sopor ska medtagas efter bastubadet

Om en medlem inte följer givna anvisningar kan denne stängas av från användande av bastun. Det är medlemmen som har hela ansvaret, även för vad eventuella gäster kan förorsaka.

Så här får du tillgång till bastun:

  1. Skriv på bastuavtal och skicka in till styrelsen (info@grangen.se) eller lämna i brevlådan till föreningsexpedition (Siljansvägen 56).
  2. Styrelsen lägger upp bastubehörighet på din nyckelbricka.
  3. Genom signering av bastuavtal tar vi ut engångsavgift på 200 kr vilken debiteras på nästa avi. Bastun kan nyttjas fritt antal gånger så länge reglerna ovan följs.

Ladda hem bastuavtal