Det är fritt fram att installera diskmaskin och kräver inget tillstånd eller godkännande. Tänk dock på att vara extra noggrann eftersom det handlar om vatten och avlopp som delvis är dolt. Det är obligatoriskt att lägga in ett läckageskydd under maskinen. Även under kyl/frys skall det enligt  byggnormer, ligga läckageskydd.

Did this answer your question?