Vi har en Facebook-grupp för föreningen, där medlemmar ska kunna kommunicera med varandra. Gruppens namn är Brf Grängen.

Did this answer your question?