Vi har en Facebook-grupp för föreningen, där medlemmar ska kunna kommunicera med varandra. Gruppens namn är Brf Grängen. Du som  vill gå med skickar en förfrågan om tillträde till gruppen.

Did this answer your question?