Vår föreningsexpedition finns på Siljansvägen 56. Observera att det är den högra av dörrarna, märkt "Föreningsexpedtion". (Inte att förväxlas med vår fastighetsskötares lokal, märkt "Fastighetsexpedition".)

Ifall ni har meddelanden eller önskemål till Styrelsen, Valberedningen, Husvärdsgruppen eller Seniorklubben kan Föreningsexpeditionens brevlåda användas.

Föreningsexpeditionen renoverades och snyggades till under sommaren 2013. Styrelsens möten hålls efter detta i denna lokal.

Did this answer your question?