Vi har ett generellt förbud mot att grilla på balkongerna, dels på grund av brandrisken, men även då rök och matos kan vara irriterande för kringboende grannar.
Detta gäller alltså både kol-, gasol-, och elgrill.

Istället hänvisar vi till de två befintliga grillplatser vi har i föreningen.

Did this answer your question?