Vi har ett generellt förbud mot att grilla på balkongerna. Detta på grund av brandrisken, men även med anledning av att rök och matos kan vara irriterande för kringboende grannar. Förbudet gäller såväl kol-, gasol- som elgrill. Istället hänvisar vi till de två befintliga grillplatser vi har i föreningen.

Did this answer your question?