Det finns ingen uppsamlingsplats för grovsopor inom föreningen. Grovsopor av brännbart material kan kastas i de containrar som finns i samband med städdagarna. Tidningar samt förpackningar av glas, metall, plast och papper lämnas i det återvinningsstationer som finns vid lilla Coop eller Årstafältets tvärbana. I övrigt hänvisar vi till Återvinningscentralen i Östberga. Se även punkten Sopsortering, där det finns en länk till en sopsorteringsguide.

Did this answer your question?