Det finns ingen uppsamlingsplats för grovsopor inom föreningen.

Brännbart material kan kastas i de containrar som finns i samband med städdagarna.
   Övrigt avfall hänvisas till de insamlingstationer som finns i närheten, samt även till Återvinningscentralen i Östberga.

Did this answer your question?