Vi har ett generellt förbud att mata djur i föreningen, eftersom det leder till att även skadedjur söker sig till föreningen och orsakar besvär och extra kostnader.

Did this answer your question?