Nu är putslagningarna vid våra trapphus återställda och nymålade. Det som återstår är en extrabeställning som vi gjort vid våra ”loggior”; putslagning och målning på partier av puts då de av trä målades förra året.

Röranalys som utför relining håller nu på i källaren under Åmänningevägen 16-10 och vi tar bort i princip samtliga vattenledningar inne i husets källarrum och lokaliserar förgreningar till stuprör (som det finns en mängd av) samt rensar ur alla så kallade sandfångare (en typ av brunn som ligger i källargolven dit dagvatten från stuprör leds in och bör rensas emellanåt). De sammanför även förgreningar till en, förut dold, markbrunn som finns på baksidan av gästrum och expeditioner och där är det nu uppgrävt tillfälligt.  De ritningar som finns från byggår stämmer inte med hur dessa har dragits, men efter noggrann filmning av rör så har både de och vi nu vetskap om hur de ligger. Röranalys håller tidsplanen och besiktning kommer att ske innan midsommar.