Som vi tidigare aviserat kommer föreningen att byta bredbandsleverantör.
Själva övergången planeras att ske torsdagen den 15 december. Inom kort kommer det ett informationsbrev i brevlådan från Stockholms Stadsnät, vår nya bredbandsleverantör.

Det kommer även att hållas ett
informationsmöte i Grängerian tisdagen den 22 november kl 18.

Alla kommer att få en ny router. Vi återkommer med information angående utlämning av routern.

Varma hösthälsningar från Styrelsen