Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, t ex räntor, amorteringar, förvaltning, fastighetsförsäkring, elförbrukning i gemensamma utrymmen, vatten och sophämtning m m. 

I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-TV (ComHem) och bredbandsanslutning (upp till 1000/1000 Mbit via Stockholms Stadsnät).
För mer information kring kabel-TV och Bredband, se vidare under respektive punkt här på FAQ.

Årsavgiftens storlek bestäms av styrelsen och fördelning sker efter lägenhetens insatser. Årsavgiften skall betalas månadsvis i förskott.

Did this answer your question?