Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att underhålla balkongerna. Det är inte tillåtet att ha balkonglådor hängandes på utsidan av balkongen, då det finns risk att de kan trilla ner och orsaka skador. Se även punkten Inglasning av balkong.

Did this answer your question?