När ett badrum ska renoveras har föreningen ett antal krav som behöver uppfyllas för att styrelsen ska ge ett OK till renoveringen. Se vidare under rubriken: - Ditt boende - Ombyggnad - Badrumsrenovering.

Did this answer your question?