Vi har tidigare undersökt möjligheterna att installera bergvärme i föreningen. I nuläget visar dock kalkylerna att det inte skulle vara ekonomiskt att göra denna dyra investering, men styrelsen håller koll på utvecklingen och kommer att göra nya bedömningar om läget blir annorlunda.

Did this answer your question?