En gång per år genomförs en besiktning av föreningen, där fastigheter samt grönområden kontrolleras. Resultatet av denna besiktning ligger sedan till grund för uppdatering av underhållsplanen.

Did this answer your question?