Biljardrummet har tyvärr stängts på grund av mögelangrepp. I samband med översvämningen under sommaren 2014 förstördes lokalen ännu mer, samt även biljardbordet. Det finns inga planer i nuläget på ett nytt biljardrum.

Did this answer your question?