Bredbandsuttaget sitter vanligtvis placerat i hallen i lägenheten. Bredband 100 Mbit ingår i månadsavgiften till föreningen, men ett eget abonnemang behöver beställas genom att ringa Telenor (fd Bredbandsbolaget) på 020-222 222. I början ingick alla kostnader även för utrustningen, prova att fråga om detta fortfarande gäller i samband med beställning.

Telenor erbjuder även telefon och digital-tv. För telefon betalar du endast samtalsavgifter.

Behöver du dra bredbandsuttaget vidare och inte vill göra det själv kan du beställa vidaredragning av Bredbandsgruppen (077-446 60 60).

Did this answer your question?