Det finns ett antal cykelrum i källarna där cyklar kan förvaras. Eftersom det även glöms gamla cyklar där genomför vi då och då en utrensning i samband med städdagarna, där samtliga omärkta cyklar förflyttas till ett annat utrymme.

Did this answer your question?