För ett antal år sedan byttes våra tidigare elmätare ut och i samband med det förlorade avläsningsmätaren som sitter utanför respektive lägenhet sin funktion.

Det är fritt fram att ta bort elkabeln till denna inne i lägenheten, OBS! på ett säkert sätt, men låt den gamla elmätaren i trapphuset sitta kvar. Styrelsen planerar att ta ner dessa elmätare i samband med ommålning av trapphusen.

Did this answer your question?