De inre fonden avvecklades sommaren 2016 efter ett stämmobeslut. Det görs därför inte längre någon avsättning till den och det går heller inte att få någon utbetalning för utlägg.

Did this answer your question?