Om insekter eller andra skadedjur upptäcks, kontakta Anticimex på telefon
08-517 634 00.
Hänvisa till Grängens försäkring (Folksam försäkringsnummer 268637) samt föreningens organisationsnummer (702000-8020).

Did this answer your question?