Vi har inte någon uppsamlingsplats för granar. Det är heller inte tillåtet att lämna dem i eller vid sopstationerna.
Granar som har transporterats till föreningen transporteras bort på lämpligt sätt. En såg och en sopsäck förenklar borttransporten.

Det brukar arrangeras återvinning av granar vid Årsta Torg och återvinningscentralen i Östberga (på andra sidan Årstafältet)  tar också emot de flesta typer av avfall. Däribland färdigdansade granar.

 

Did this answer your question?