Styrelsen har tagit ett principbeslut att ej bevilja kattrappor till andra våningen, eller högre. Detta pga
  • den säkerhetsrisk det medför för dem (människor/djur) som kan tänkas vistas/gå under eller i närheten samt katten som ska klättra upp.
  • skydd av fastighetens utsida från skador vid fästning (det är ej tillåtet att göra hål i putsen på fasaden pga risk för fuktskador) och ej heller luta något mot fasaden som med väder och vind kan skada fasaden.
  • Stadsbyggnadskontoret har synpunkter på sådant som rör fastigheternas utsida.
Kattrappor som går upp till första våningens balkong  ska vara ordentligt säkrade för att inte medföra risk för förbipasserande eller skada på fasaden alternativt balkongplåtarna. En kattrappa kan öka inbrottsrisken då den kanske signalera att ett fönster eller en balkongdörr står på glänt, vilket bör tas med i beräkningen innan man installerar en kattrappa.

Did this answer your question?