Som det ser ut idag har alla två olika lägenhetsnummer. Det gamla systemet är 1-258 och det nya är en fyrsiffrig numrering som alla lägenheter måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många lägenheter som har samma nummer. Därför har vi beslutat att fortsätta använda det gamla unika numret, 1-258, för att veta vilken lägenhet ni menar. Numret står på namnlistan på anslagstavlan i porten, samt även på kvartalsavierna som skickas ut. För mer information om Lantmäteriets numrering hänvisar vi till Lantmäteriets hemsida.

https://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Fastighetsinformation/ Lagenhetsregistret/Innehall/Lagenhetsnummer/

Did this answer your question?