Det är tillåtet att montera markiser, med vissa förbehåll: -Färgen på markisen ska så långt det är möjligt anpassas för att stämma in mot fasaden samt mot eventuella andra markiser. -Markisen får inte monteras i putsen.

Did this answer your question?