För att bli medlem och kunna äga en lägenhet i Brf Grängen kräver våra stadgar ett medlemskap i HSB Stockholm. Ansökan för detta görs via HSB:s hemsida.

Did this answer your question?