Som bostadsrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter vad beträffar att underhålla och renovera din bostad. För att göra mer omfattande ombyggnadsarbeten krävs styrelsens tillstånd.

I vissa fall krävs även bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret.

Exempel som kan kräva bygganmälan är ingrepp i bärande konstruktion eller till exempel flytt av våtutrymme eller kök.
Då våra fastigheter är gamla och många ombyggnationer och renoveringar har gjorts i lägenheterna kan det vara så att det som tidigare inte varit en bärande vägg i din lägenhet, numera är det, helt eller delvis, beroende på vad dina grannar har gjort i sina lägenheter över och under dig.

Exempel på åtgärder som kräver styrelsens tillstånd är rivning av vägg (även icke bärande) vilket medför ändring av planlösning, samt ingrepp i till exempel avlopp och vattenledningar eller elledningar (el-stammar) samt värmesystem (element) där föreningen har underhållsansvar.

Att genomföra en ombyggnation utan styrelsens tillstånd kan leda till ersättningsskyldighet eller skyldighet att återställa bostaden. Kontakta styrelsen för mer information vid osäkerhet.

Läs mer på sidan ”Ombyggnad” under menyn ”Ditt boende”.

Did this answer your question?