Som bostadsrättsinnehavare har du både rättigheter och skyldigheter vad beträffar att underhålla och renovera din bostad. För att göra mer omfattande ombyggnadsarbeten krävs styrelsens tillstånd.

I vissa fall krävs även bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret.

Läs mer på sidan ”Ombyggnad” under menyn ”Ditt boende”.

Did this answer your question?