Föreningens organisationsnummer är 702000-8020.

Did this answer your question?