Det är Storholmen förvaltning som sköter vår administrativa och ekonomiska förvaltning. Pantbrev och liknande ska därför sändas till Storholmen för påskrifter. Detta gäller oavsett att bankens papper anger att det är styrelsens underskrifter som behövs. Se sidan Förvaltning under menyn "Ditt boende" här ovanför.

Did this answer your question?