Det finns ett antal pallkragar i föreningen. Dessa har införskaffats av intresserade medlemmar och sköts helt och hållet av respektive innehavare.

Styrelsen har givit godkännande till de platser där de står men har för övrigt inget ansvar för dessa. Vare sig avseende skötsel, vems pallkragar det är eller eventuella ägarbyten.

Däremot förbehåller sig styrelsen rätten att ta bort pallkragar som under längre tid står utan tillsyn och nyttjande.

Did this answer your question?