Samtliga medlemmar har rätt att ta del av protokollet från Årsstämman. Den återfinns även här på hemsidan, se "Stämma" under menyn "Föreningen". Protokoll från styrelsesammanträden är däremot inte offentliga men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Did this answer your question?