Samtliga medlemmar har rätt att ta del av protokollet från Årsstämman. Den återfinns även här på hemsidan, i menyn till vänster. Protokoll från styrelsesammanträden är däremot inte offentliga men revisorerna kan läsa protokoll för din räkning.

Did this answer your question?