Den första torsdagen i varje månad har vi pubkväll i Grängerian.

På grund av vikande antal gäster har dock puben en paus på obestämd tid från januari 2020.

Did this answer your question?