Av arbetsmiljöskäl har sopnedkasten i fastigheterna stängts och hushållssopor och matavfall ska istället slängas i de sopstationer som finns utplacerade runt om i föreningen.

Observera de speciella kärlen för matavfall. Läs mer om matavfallssorteringen via menyn Ditt Boende / Matavfall.

Did this answer your question?