Det är endast tillåtet att installera kolfilterfläkt vid ett byte av fläkt. Det måste finnas möjlighet till luftflöde via ventilationskanalen, även när fläkten är avstängd. Detta för att inte störa ventilationen i lägenheten, då hela ventilationssystemet bygger på självdrag.

Did this answer your question?